ΑρΚωδικόςΤίτλος ΠαραδοτέουΕίδος ΠαραδοτέουΠαράδοση (μήνας)
1Π1.1Περιγραφή των απαιτήσεων και προσδιορισμός δεικτών
αξιολόγησης
Έκθεση6
2Π1.2Αρχική αρχιτεκτονική και σχεδιασμός των προς υλοποίηση
λύσεων
Έκθεση8
3Π2.1Ενδιάμεση έκδοση των λύσεων για την βελτιστοποίηση κυβερνο-
φυσικών-συστημάτων παραγωγής
Πρότυπο14
4Π2.2Τελική έκδοση των λύσεων για την βελτιστοποίηση κυβερνο-
φυσικών-συστημάτων παραγωγής
Πρότυπο22
5Π3.1Πιλοτική εγκατάσταση των λύσεων σε εργαστηριακά
περιβάλλοντα
Πιλοτικό κατασκευή24
6Π3.2Δοκιμή, έλεγχος και αξιολόγηση των λύσεων σε εργαστηριακό
περιβάλλον
Έκθεση28
7Π4.1Διαδικτυακή πύλη του έργουΙστότοπος1
8Π4.2Διαδικτυακή πλατφόρμα για την ευρεία διάχυση των
αποτελεσμάτων
Ιστότοπος12
9Π4.3Ενημερωμένη έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας με το σύνολο
των λύσεων
Ιστότοπος22
10Π4.4Πρόγραμμα για την εκπαίδευση προσωπικού στις τεχνολογίες
βελτιστοποίησης των διαδικασιών με CPS
Έκθεση28
11Π4.5Στρατηγικές διείσδυσης των λύσεων σε αγορές στόχους και
προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων
Έκθεση28
12Π4.6Πλάνο για την βιωσιμότητα του δικτύου αριστείαςΈκθεση28