Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει ένα ισχυρό υπόβαθρο και ειδικεύεται πάνω σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογικά και επιστημονικά παιδία αιχμής σχετικά με την μεταποιητική βιομηχανία καθώς και τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνίας δεδομένων. Το LMS ήδη έχει αναπτύξει πολύχρονες συνεργασίες, δικτυώσεις και σχέσεις με μικρές αλλά και μεγαλύτερες καινοτόμες μεταποιητικές μονάδες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτημένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει έμφαση στη συνεργασία με την βιομηχανία. Το εργαστήριο είναι οργανωμένο σε τρεις ομάδες:

• Διεργασίες/ Κατεργασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή αποδοτικότητα

• Ρομποτική, Αυτοματισμός και Εικονική Πραγματικότητα

• Συστήματα Παραγωγής

Το LMS είναι ο συντονιστής του έργου Greece4.0

Tο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΙΠΤΗΛ ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.

Δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς εφαρμογών όπως: την ενέργεια (έξυπνα κτίρια και δίκτυα, έξυπνες πόλεις), βιομηχανία 4.0, υγεία, ρομποτική, (κυβερνο)ασφάλεια, μεταφορές, διάστημα, αγροδιατροφή, πολιτισμός, θαλάσσια και μπλε ανάπτυξη κ.λπ. και τομείς τεχνολογίας όπως: Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Οπτική Αναλυτική, Οπτική Υπολογιστική (επεξεργασία 3Δ/4Δ πληροφορίας, επεξεργασία εικόνας & βίντεο, όραση υπολογιστών, αναγνώριση προτύπων, κ.λπ.), Μηχανική όραση, Μηχανική και Βαθιά Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες IoT και Επικοινωνίας, Ευφυή Συστήματα & Ρομποτική, Γνώση Πολυμέσων & Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Δίκτυα και Επικοινωνίες και Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό της τεχνολογίες και τις εφαρμογές Πληροφορικής, διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει τεχνολογίες και συμβάλει στην παραγωγή καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Συστημάτων.
Στο συγκεκριμένο έργο, το ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει κύρια μέσω του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, με έδρα την Πάτρα, με τη συνεργασία επιλεγμένων ερευνητικών ομάδων από το ΙΕΛ Ξάνθης και το ΙΠΣΥ.
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) / ΕΚ ΑΘΗΝΑ, είναι ο μοναδικός φορέας στον Ελληνικό χώρο με ιδρυματικό ρόλο και εστίαση σε Βιομηχανικά Συστήματα. Ο κύριος στόχος του είναι η συνεισφορά σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εστίαση στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Κεντρικό πεδίο εφαρμογής του ΙΝΒΙΣ αποτελεί το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα, κύριες διαστάσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας. Το διδακτικό προσωπικό του αποτελείται από 567 καθηγητές, εργαστηριακό διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) που έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης 20.000 περίπου προπτυχιακών φοιτητών, 2200 μεταπτυχιακών και επίβλεψης της έρευνας 1200 υποψηφίων διδακτόρων. Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές λειτουργίες του υποστηρίζονται από 319 άτομα διοικητικό και ειδικό τεχνικό & εργαστηριακό προσωπικό. Κάθε χρόνο αποφοιτούν κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, περισσότεροι από 1700 φοιτητές από τα 17 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και 400 μεταπτυχιακοί φοιτητές αντίστοιχα από τα 48 – 54 μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει απονείμει 2263 διδακτορικούς τίτλους.

Η επίτευξη της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση καθώς και η εξωστρέφεια στις συνεργασίες του αποτέλεσαν στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόσο εντός του πανεπιστημίου, όσο και σε σύνδεση με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και εταίρους όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε), το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ). Από το 1973 σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από τις προσπάθειες των μελών του και τις συνεργασίες που ανέπτυξε, κατόρθωσε να κατακτήσει σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθμ. 87 της 27ης Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 με την εισαγωγή φοιτητών στα Tμήματα των Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη και της Νομικής στην Κομοτηνή. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Η διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής, η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ διοικητικές υπηρεσίες παρέχονται και στις τέσσερις πόλεις-έδρες του.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπήρξε, από την ίδρυσή του, το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο, η αναγκαιότητα του οποίου δεν αφορούσε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς στόχους. Η λειτουργία του μέσα από την πολυεδρικότητά του αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, πλέον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, απετέλεσε ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας της Θράκης. Ταυτόχρονα, συνέβαλε σημαντικότατα στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Θράκης αλλά και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου με άμεσες και έμμεσες δράσεις προσφοράς.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 20 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000 (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών που παρέχει, καλύπτει την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην διεξαγόμενη έρευνα. Πρόσθετα, η διεθνής ακαδημαϊκή διάσταση της παρουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στη Θράκη και η διαχρονική προσήλωση του προσωπικού του στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυρίαρχου αποτυπώματος στην ακαδημαϊκή επικαιρότητα της χώρας μας αλλά της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Δ.Π.Θ. συνεχίζει να στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το στίγμα του Δ.Π.Θ. σήμερα δίνεται με τα καινοτόμα μεταπτυχιακά του προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό.

Το Δ.Π.Θ. φροντίζει να ενισχύει το ερευνητικό προφίλ με συνεργασίες και έργα που συνεχίζουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδος.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας και έχει συμβάλει αδιάκοπα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυσή του το 1836. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) αποτελεί κατ’ εξοχήν χώρο προαγωγής των επιστημών και της τεχνολογίας και εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανικών και γενικότερα υψηλό επίπεδο επιστημόνων στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Οι υψηλές προδιαγραφές του ερευνητικού έργου που διεξάγεται στο ΕΜΠ απεικονίζονται στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά καθώς και στην εξέχουσα θέση που κατέχει το ΕΜΠ μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ως προς τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση και άλλους Εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου από το ΕΜΠ συμμετέχουν τρία (3) εργαστήρια ομάδες:

  • Η Μονάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (IMU) του ΕΜΠ (http://imu.ntua.gr) είναι διεπιστημονική ερευνητική μονάδα με σκοπό τη σχεδίαση και ανάπτυξη αξιόπιστων ανθρωποκεντρικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα και στην τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων ατόμων, ομάδων και οργανισμών. Η μονάδα ασχολείται με την έρευνα σε συστήματα που ενισχύουν την ανθρώπινη νοημοσύνη με αναλυτική δεδομένων, με τη χρήση αυτοματοποιημένης μηχανικής μάθησης, γενετικών και νευρο-συμβολικών προσεγγίσεων τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μείωση του ορίου δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, με μηχανισμούς που υποστηρίζουν την παρακολούθηση και διαχείριση πόρων στο συνεχές του υπολογιστικού νέφους με ασφαλή τρόπο και με τη διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χώρων δεδομένων με βάση το blockchain. Οι τομείς εφαρμογών περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από την έξυπνη βιομηχανία έως τη βιώσιμη κινητικότητα και από την κυκλική οικονομία έως τη ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη.
  • Η Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Η δραστηριότητα της Μονάδας Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής του ΕΜΠ (https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/) καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών θεμάτων που αφορούν στη μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και την αυτόματη ρύθμιση συστημάτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά έργα, στα περισσότερα από τα οποία έχει την ευθύνη πακέτων εργασίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη εργαλείων μοντελοποίησης και ανάλυσης διεργασιών και συστημάτων και στην ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής. Στους τομείς εφαρμογής περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η κατασκευή χημικών και υλικών, ο έλεγχος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και η αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών. Η μονάδα διαθέτει υπολογιστική υποδομή που περιλαμβάνει έναν server δικτύου (4 2.93Ghz processors Intel Xeon, 8MB cache memory, 96 GB RAM, 7 TB disks), και έναν server GPU (NVIDIA Tesla P4 8GB memory+2 CPUS / 64 GB RAM/ 6 TB SSD storage).
  • Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφοδιαστικής της Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών. Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφοδιαστικής του Ε.Μ.Π., επικεντρώνει τις ερευνητικές του εργασίες στις γνωστικές περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Υποστήριξης Αποφάσεων, της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics με έμφαση στην αειφορία, την κυκλική οικονομία και τις νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων, οργανισμών αλλά και εργαζομένων στην εποχή του Industry 5.0.. Το προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά έργα σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στη βιομηχανία, ιδιωτικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς στα πεδία δραστηριοποίησής του. Πέραν των εξειδικευμένων λογισμικών βελτιστοποίησης και προσομοίωσης εφοδιαστικών δικτυων, του ικανού αριθμού σύγχρονων σταθερών και φορητών συστημάτων Η/Υ και του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού το Εργαστήριο διαθέτει δύο (2) multi-core servers για την εκτέλεση και την επίλυση απαιτητικών μαθηματικών προβλημάτων LP, MIP και MILP, εκτυπωτή 3D (Sindoh Wox DP-200) για την εκτύπωση μικρών δοκιμίων και άλλες εφαρμογές, γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, τύπου VUZIX M300, δύο εναέρια μη Επανδρωμένα Οχήματα, τύπου Dji Mavic 2 Pro & Dji Mavic Mini 2, τρία (3) Gateways, συμβατά με δίκτυα LoRa, τύπου LoRix και 60 ΙοΤ microboards, flashed – TTN ready τύπου picotrackers για την ανάπτυξη στο πεδίο ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) είναι ένα δυναμικό, τεχνολογικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο έχει ως όραμα και αποστολή: να εκπαιδεύει άρτια καταρτισμένους, νέους μηχανικούς, να δημιουργεί νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας και να επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα. Σε αυτή την προσπάθεια, η επιδίωξη της αριστείας είναι η κινητήρια δύναμη. Το ΠΚ ιδρύθηκε το 1977 και παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονους τομείς μηχανικής.

Περισσότερα από 60 εργαστήρια με κορυφαίο εξοπλισμό, υποδομή υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και μέλη ΔΕΠ και προσωπικό με διεθνές ακαδημαϊκό υπόβαθρο (130 καθηγητές, 150 ερευνητές και 180 υποψήφιοι διδάκτορες) πιστοποιούν το επίπεδο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα. στο Πανεπιστήμιο. Το ΠΚ δίνει μεγάλη έμφαση σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις Έχει διαχειριστεί πάνω από 2500 έργα έρευνας και καινοτομίας (700 τα τελευταία 5 χρόνια) και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και Ε.Ε. ανταγωνιστικά προγράμματα, καθώς και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή συγκροτείται από 12 μέλη ΔΕΠ με γνωστικά πεδία στις Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.